Prawo wodne

Działalność Kancelarii w tematyce prawa wodnego dotyczy przede wszystkim:

  • reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych mających za przedmiot wydanie pozwoleń wodnoprawnych;

  • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód powstałych w wyniku wykonywania pozwolenia wodnoprawnego albo na skutek dokonania zgłoszenia wodnoprawne;

  • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu uniemożliwienia lub istotnego ograniczenia korzystania lub zagospodarowania z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem na skutek wprowadzonych zmian w aktach prawa miejscowego.