Gospodarka odpadami

Kancelaria udziela wsparcia prawnego w zakresie realizacji obowiązków nałożonych ustawami:

- z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

- z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

i kieruje swoje usługi do:

  • przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów;

  • przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub eksportujących odpady opakowaniowe;

  • podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu;

  • podmiotów zbierających zużyty sprzęt oraz sprzedawców detalicznych i hurtowych

  • prowadzących zakłady przetwarzania

  • przedsiębiorców prowadzących odzysk i recycling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

  • podmiotów wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory,

  • podmiotów dystrybuujących, zbierających, przetwarzających baterie lub akumulatory;

  • dokonujących recyclingu lub unieszkodliwienia zużytych baterii lub akumulatorów.