Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska

 

 

O Kancelarii

Radca prawny Katarzyna Ludwichowska prowadzi indywidualną praktykę zawodową oraz jest założycielem i członkiem zespołu Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska w Gdańsku. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa wodnego oraz gospodarki odpadami.

 

Radca Prawny Katarzyna Ludwichowska jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Była stypendystką Uniwersytetu Sophia Antipolis w Nicei (Francja). Jest prawnikiem z biegłą znajomością języka francuskiego i angielskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc obsługę prawną jednej z największych grup kapitałowych w Polsce z sektora energetyki (sprawy korporacyjne, pracownicze, w tym z zakresu zbiorowego prawa pracy, nadzór prawny nad inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz kwestie prawa własności intelektualnej przy realizowanych projektach).

Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców sektora budowlanego i produkcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa ochrony środowiska. Poza bieżącą pracą prawnika pozostaje aktywnym członkiem Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française oraz udziela się w Komisji Zagranicznej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 

 

 

Specjalizacje W ramach specjalizacji z prawa ochrony środowiska radca prawny Katarzyna Ludwichowska:

  • reprezentuje przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;

  • świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów;

  • podejmuje się spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną i administracyjną za szkody w środowisku;

  • podejmuje się spraw roszczeń odszkodowawczych z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska;

  • reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;

  • współpracuje z podmiotami przeprowadzającymi audyty środowiskowe;